simgesel deyim

simgesel deyim İng. symbolic expression

İçinde en az bir dizimsel değişken geçen kalıp.


simgesel deyim için benzer kelimeler


simgesel deyim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
simgesel deyim kelimesinin tersten yazılışı miyed lesegmis diziliminde gösterilir.