soluk boruları

soluk boruları Fr. Bronches

soluk boruları için benzer kelimeler


soluk boruları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'k', ' ', 'b', 'o', 'r', 'u', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
soluk boruları kelimesinin tersten yazılışı ıralurob kulos diziliminde gösterilir.