solumak

solumak

(nsz) 1. Nefes alıp vermek: “Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma.” -E. Şafak. 2. Sık ve kesik soluk alıp vermek: “Devlerle güreşmiş gibi soluyordu.” -T. Buğra. 3. mec. Zorlanmak, gücünün hepsini harcamak: “Otomobil soluyarak Kırmızıtepe'ye tırmanmaya başladı.” -H. E. Adıvar.


solumak Fr. Souffler
solumak

Dinlenmek.


solumak

Kendine dert edinmek.


solumak için benzer kelimeler


solumak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
solumak kelimesinin tersten yazılışı kamulos diziliminde gösterilir.