solumansal ses

solumansal ses Fr. Bronchophonie, voix bronchique, voix tubaire

solumansal ses için benzer kelimeler


solumansal ses, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
solumansal ses kelimesinin tersten yazılışı ses lasnamulos diziliminde gösterilir.