solungaç çevresi boşluğu

solungaç çevresi boşluğu İng. atrium

(Yun. peri: etrafında; brangchia: solungaç) Amfiyoksüslerde, yutağı çevreleyen ve ektoderm ile astarlanmış boşluk. Peribranşiyal boşluk.


solungaç çevresi boşluğu Fr. cavité peribranchiale

(biyoloji)


solungaç çevresi boşluğu İng. atrium

(karşılık: peribrankiyal boşluk), (Yun. peri = etrafında, Yun.brankhia = solungaç) Amfiyoksüslerde, yutağı çevreleyen ve ektoderm ile astarlanmış olan bir boşluk.


solungaç çevresi boşluğu için benzer kelimeler


solungaç çevresi boşluğu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', 's', 'i', ' ', 'b', 'o', 'ş', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
solungaç çevresi boşluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulşob iserveç çagnulos diziliminde gösterilir.