sonlu özdevinir

sonlu özdevinir İng. finite machine

Bir dış uyarıya karşı yanıtı, bu uyarıya ve özdevinirin kendi iç durumuna bağlı matematiksel varlık. Özdevinirin bulunabileceği sonlu sayıda durum söz konusudur.


sonlu özdevinir için benzer kelimeler


sonlu özdevinir, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'r', şeklindedir.
sonlu özdevinir kelimesinin tersten yazılışı rinivedzö ulnos diziliminde gösterilir.