sosyal fayda-maliyet çözümlemesi

sosyal fayda-maliyet çözümlemesi İng. social cost-benefit analysis

Bir politika veya uygulamadan kaynaklanan kayıp ve kazançlar ile bunların toplumdaki farklı gruplar arasındaki dağılımını göstermek için yapılan iktisadi çözümleme. 2. Bir yatırım projesinin ulusal ekonomi açısından fayda ve maliyetlerini gösteren çözümleme. krş. fayda maliyet çözümlemesi


sosyal fayda-maliyet çözümlemesi için benzer kelimeler


sosyal fayda-maliyet çözümlemesi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', '-', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
sosyal fayda-maliyet çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç teyilam-adyaf laysos diziliminde gösterilir.