sosyo-ekonomik göstergeler

sosyo-ekonomik göstergeler İng. socio-economic indicators, social and economic indicators

Sosyal göstergeler ile iktisadi göstergelerin tamamı.


sosyo-ekonomik göstergeler için benzer kelimeler


sosyo-ekonomik göstergeler, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 's', 'y', 'o', '-', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
sosyo-ekonomik göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög kimonoke-oysos diziliminde gösterilir.