iktisadi göstergeler

iktisadi göstergeler İng. economic indicators

Millî gelir, istihdam, fıyatlar genel düzeyi, ücret, kesimsel üretim, dışsatım ve dışalım gibi bir ekonominin genel durumunu gösteren her türlü nicel değer.


iktisadi göstergeler için benzer kelimeler


iktisadi göstergeler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
iktisadi göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög idasitki diziliminde gösterilir.