eşdeğer göstergeler

eşdeğer göstergeler İng. equivalent indicators

Örnekolay kaynak ve gereçleri çözümlenirken nitel bilgileri kümelemek üzere ve kümelerin ayırıcı ölçütü olarak kullanılan özellikler, bk. örnekolay incelemesi.


eşdeğer göstergeler için benzer kelimeler


eşdeğer göstergeler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
eşdeğer göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög reğedşe diziliminde gösterilir.