sosyal göstergeler

sosyal göstergeler İng. social indicators, social welfare indicators

Kentleşme oranı, nüfus artış hızı, sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı nüfus, reel işgücü maliyeti, reel ücretler, gelir dağılımı, bütçe içerisindeki eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin payı, okullaşma oranı, içme suyu hizmetleri gibi sosyal gönenç düzeyinin göstergesi kabul edilen ölçütler. krş. iktisadi göstergeler


sosyal göstergeler için benzer kelimeler


sosyal göstergeler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
sosyal göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög laysos diziliminde gösterilir.