ekonomik göstergeler

ekonomik göstergeler

bk. iktisadi göstergeler


ekonomik göstergeler için benzer kelimeler


ekonomik göstergeler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ekonomik göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög kimonoke diziliminde gösterilir.