makroiktisadi göstergeler

makroiktisadi göstergeler İng. macroeconomic indicators

Makroiktisadi büyüklüklerin sayısal gösterimi.


makroiktisadi göstergeler için benzer kelimeler


makroiktisadi göstergeler, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
makroiktisadi göstergeler kelimesinin tersten yazılışı relegretsög idasitkiorkam diziliminde gösterilir.