klasik makroiktisadi model

klasik makroiktisadi model

bk. klasik denge modeli


klasik makroiktisadi model için benzer kelimeler


klasik makroiktisadi model, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'a', 's', 'i', 'k', ' ', 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', şeklindedir.
klasik makroiktisadi model kelimesinin tersten yazılışı ledom idasitkiorkam kisalk diziliminde gösterilir.