makroiktisadi model

makroiktisadi model İng. macroeconomic model

Makroiktisadi ilişkilerin, basitleştirici ve sınırlayıcı varsayımlar altında soyut anlatımı.


makroiktisadi model için benzer kelimeler


makroiktisadi model, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', şeklindedir.
makroiktisadi model kelimesinin tersten yazılışı ledom idasitkiorkam diziliminde gösterilir.