makroiktisadi büyüklükler

makroiktisadi büyüklükler İng. macro aggregates, macroeconomic aggregates

Millî gelir muhasebe büyüklükleri ile enflasyon, işsizlik, büyüme oranı gibi ulusal ekonomiye ilişkin göstergeler.


makroiktisadi büyüklükler için benzer kelimeler


makroiktisadi büyüklükler, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
makroiktisadi büyüklükler kelimesinin tersten yazılışı relkülküyüb idasitkiorkam diziliminde gösterilir.