makro büyüklükler

makro büyüklükler

bk. makroiktisadi büyüklükler


makro büyüklükler için benzer kelimeler


makro büyüklükler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
makro büyüklükler kelimesinin tersten yazılışı relkülküyüb orkam diziliminde gösterilir.