makroiktisadi değişken

makroiktisadi değişken İng. macroeconomic variable

Makroiktisadi modelde yer alan ve etkileşim içinde olan makroiktisadi büyüklükler.


makroiktisadi değişken için benzer kelimeler


makroiktisadi değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
makroiktisadi değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed idasitkiorkam diziliminde gösterilir.