makroiktisadi çözümleme

makroiktisadi çözümleme İng. macroeconomic analysis

Bir makroiktisadi modeldeki makroiktisadi değişkenlerin nasıl belirlendiğini ve birbirlerini nasıl etkilediğini inceleyen çözümleme.


makroiktisadi çözümleme için benzer kelimeler


makroiktisadi çözümleme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'r', 'o', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
makroiktisadi çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç idasitkiorkam diziliminde gösterilir.