soya çekim

soya çekim

a. biy. Kalıtım.


soya çekim için benzer kelimeler


soya çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
soya çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ayos diziliminde gösterilir.