ekstrüzyonlanmış soya

ekstrüzyonlanmış soya İng. extrusioned soy

Bütün soyanın, herhangi bir kısmı ayrılmaksızın, sürtünme sıcaklığı ve/veya buhar aracılığıyla ekstrüzyonlanmasından elde edilen un durumunda bir ürün.


ekstrüzyonlanmış soya için benzer kelimeler


ekstrüzyonlanmış soya, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 't', 'r', 'ü', 'z', 'y', 'o', 'n', 'l', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'o', 'y', 'a', şeklindedir.
ekstrüzyonlanmış soya kelimesinin tersten yazılışı ayos şımnalnoyzürtske diziliminde gösterilir.