süblimleşmiş beyaz kurşun

süblimleşmiş beyaz kurşun İng. sublimed white lead

Kurşun sülfat dumanı.


süblimleşmiş beyaz kurşun için benzer kelimeler


süblimleşmiş beyaz kurşun, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'b', 'l', 'i', 'm', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', şeklindedir.
süblimleşmiş beyaz kurşun kelimesinin tersten yazılışı nuşruk zayeb şimşelmilbüs diziliminde gösterilir.