takdim

takdim Ar. ta®d³m

a. (takdi:mi) 1. Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma. 2. Tanıtma, tanıştırma. 3. Öne alma, önceye alma.


takdim için benzer kelimeler


takdim, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'm', şeklindedir.
takdim kelimesinin tersten yazılışı midkat diziliminde gösterilir.