takdiriilahî

takdiriilahî Ar. ta®d³r + il¥h³

a. (takdi:riila:hi:, l ince okunur) din b. Yazgı.


takdiriilahî, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', 'i', 'i', 'l', 'a', 'h', 'î', şeklindedir.
takdiriilahî kelimesinin tersten yazılışı îhaliiridkat diziliminde gösterilir.