takdirname

takdirname Ar. ta®d³r + Far. n¥me

a. (takdirna:me) 1. Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir. 2. Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir.


takdirname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
takdirname kelimesinin tersten yazılışı emanridkat diziliminde gösterilir.