tasak

tasak

Cılız hayvan eti.


tasak

Öküz derisi kıyısı.


tasak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
tasak kelimesinin tersten yazılışı kasat diziliminde gösterilir.