tasarlama ölçünleri

tasarlama ölçünleri İng. planning standards

Toprağı bayındıranlara ve bu gelişmeyi denetleyen yerel yönetimlere kılavuzluk etmek üzere saptanmış, uyulması zorunlu en küçük niteliklerle ilgili kurallar.


tasarlama ölçünleri için benzer kelimeler


tasarlama ölçünleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
tasarlama ölçünleri kelimesinin tersten yazılışı irelnüçlö amalrasat diziliminde gösterilir.