tasası sana mı düştü?

tasası sana mı düştü?

“sen karışma, seni ilgilendirmez” anlamında kullanılan bir söz: “Sonra, dedim, bunun tasası sana mı düştü?” -M. Ş. Esendal.


tasası sana mı düştü? için benzer kelimeler


tasası sana mı düştü?, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ? harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', ' ', 'm', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 't', 'ü', '?', şeklindedir.
tasası sana mı düştü? kelimesinin tersten yazılışı ?ütşüd ım anas ısasat diziliminde gösterilir.