tasvirî dil bilgisi

tasvirî dil bilgisi

a. db. esk. Betimsel dil bilgisi.


tasvirî dil bilgisi için benzer kelimeler


tasvirî dil bilgisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'v', 'i', 'r', 'î', ' ', 'd', 'i', 'l', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tasvirî dil bilgisi kelimesinin tersten yazılışı isiglib lid îrivsat diziliminde gösterilir.