Tauber türü teorem

Tauber türü teorem İng. Tauberian type theorem

Iraksak serilerin veya integrallerin herhangi bir yöntemle toplanabilmesinin, daha zayıf bir yöntemle toplanabilir olmalarını gerektiren koşulları veren teoremler.


Tauber türü teorem için benzer kelimeler


Tauber türü teorem, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'a', 'u', 'b', 'e', 'r', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'e', 'm', şeklindedir.
Tauber türü teorem kelimesinin tersten yazılışı meroet ürüt rebuaT diziliminde gösterilir.