taya

taya Far. d¥ye

a. esk. Dadı.


taya

Hizmetçi.


taya

Ot ya da ekin yığını.


taya

Kavrulmuş etin eriyen yağı


taya

Asalak, sığıntı.


taya

Sütanne.


taya

Koruyucu.


taya

Çeltiği sapından ayırmak için kullanılan çatallı ağaç.


taya

İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuk


taya

1. Ot, ekin yığını. 2. Fide. 3. Pirinci sapından ayırma.


taya

Ot yığını


taya

< ET tayak: mürebbi; dadı; ot veya sap yığını; yığın. || tea || taya wurmak: ot veya sapı yığmak


taya

Yük bağlık ot veya 30-65 bağlık buğday yığını


taya

1. Ot yığını. (Eşmeyazı Kars.) 2. Biçilmiş ekin yığını. (Darıveren -Denizli)


taya

Dadı, sütnine.


Taya Köken: Far.

Cinsiyet: Kız Dadı, sütnine.


taya için benzer kelimeler


taya, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'y', 'a', şeklindedir.
taya kelimesinin tersten yazılışı ayat diziliminde gösterilir.