taya durmak

taya durmak

Yeni yürümeye başlayan çocuk ayakta durmak


taya durmak

Yeni yürümeye başlayan çocuk, yardımsız ayakta durmak


taya durmak için benzer kelimeler


taya durmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'y', 'a', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
taya durmak kelimesinin tersten yazılışı kamrud ayat diziliminde gösterilir.