te`dîb hakkı

te`dîb hakkı

uslama hakkı.


te`dîb hakkı için benzer kelimeler


te`dîb hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', '`', 'd', 'î', 'b', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
te`dîb hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah bîd`et diziliminde gösterilir.