tek-akciğerliler

tek-akciğerliler Fr. monopneustes

(Monopneumona), (Yun. monos = bir, Yun.pneuma = hava): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfnın akciğerli-balıklar (Dipnoi) takımına giren bir alt-takımı. Vücutları büyük ve yuvarlak pullarla örtülüdür. Boynuz-dişligiller (Ceratodidae) familyasını içine alır.


tek-akciğerliler için benzer kelimeler


tek-akciğerliler, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', '-', 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
tek-akciğerliler kelimesinin tersten yazılışı relilreğicka-ket diziliminde gösterilir.