tek sıralı saf (genişliğine tek dizi)

tek sıralı saf (genişliğine tek dizi) Alm. strnreihe (Lınie zu einem Glied)

Toplu cimnastiklerde, dirsek değmesiyle yan yana bir doğrultuda duranların oluşturdukları sıra.


tek sıralı saf (genişliğine tek dizi) için benzer kelimeler


tek sıralı saf (genişliğine tek dizi), 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 's', 'a', 'f', ' ', '(', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'ğ', 'i', 'n', 'e', ' ', 't', 'e', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', ')', şeklindedir.
tek sıralı saf (genişliğine tek dizi) kelimesinin tersten yazılışı )izid ket eniğilşineg( fas ılarıs ket diziliminde gösterilir.