tek çeşit birikim

tek çeşit birikim Fr. Macle, Marce

tek çeşit birikim için benzer kelimeler


tek çeşit birikim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
tek çeşit birikim kelimesinin tersten yazılışı mikirib tişeç ket diziliminde gösterilir.