teknik ikame oranı

teknik ikame oranı

bk. marjinal teknik ikame oranı


teknik ikame oranı için benzer kelimeler


teknik ikame oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', 'n', 'i', 'k', ' ', 'i', 'k', 'a', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
teknik ikame oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro emaki kinket diziliminde gösterilir.