terkeş gözlü

terkeş gözlü

Şaşı gözlü.


terkeş gözlü için benzer kelimeler


terkeş gözlü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'e', 'ş', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
terkeş gözlü kelimesinin tersten yazılışı ülzög şekret diziliminde gösterilir.