ters ışılelektrik etki

ters ışılelektrik etki İng. inverse photoelectric effect

Bir özdeğin eksiciklerle dövümü sonucu ışılcık salımı.


ters ışılelektrik etki için benzer kelimeler


ters ışılelektrik etki, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'l', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', şeklindedir.
ters ışılelektrik etki kelimesinin tersten yazılışı ikte kirtkelelışı sret diziliminde gösterilir.