ters reaksiyon

ters reaksiyon İng. adverse reaction

Yan etki.


ters reaksiyon için benzer kelimeler


ters reaksiyon, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
ters reaksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyiskaer sret diziliminde gösterilir.