tirotrop hücreler

tirotrop hücreler İng. thyrotrope cells

(Yun. thyra: kapı; trophe: besin) Hipofiz bezinin ön lobunda bulunan, granülleri çok küçük, tirotropik hormon salgılayan bir tip hücre.


tirotrop hücreler için benzer kelimeler


tirotrop hücreler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
tirotrop hücreler kelimesinin tersten yazılışı relercüh portorit diziliminde gösterilir.