tirotrop hücre

tirotrop hücre İng. thyrotrope cell

Hipofiz ön lobunda tirotrop hormon salgılayan bazofil tipte hücreler.


tirotrop hücre için benzer kelimeler


tirotrop hücre, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
tirotrop hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh portorit diziliminde gösterilir.