tirotropin salgılatıcı hormon

tirotropin salgılatıcı hormon İng. thyrotropin-releasing hormone, TRH

Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon TRH.


tirotropin salgılatıcı hormon için benzer kelimeler


tirotropin salgılatıcı hormon, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
tirotropin salgılatıcı hormon kelimesinin tersten yazılışı nomroh ıcıtalıglas niportorit diziliminde gösterilir.