Trichinella spiralis

Trichinella spiralis

bk. trişin


Trichinella spiralis

Domuz solucanı.


Trichinella spiralis

bk. tirişin


Trichinella spiralis için benzer kelimeler


Trichinella spiralis, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'i', 'c', 'h', 'i', 'n', 'e', 'l', 'l', 'a', ' ', 's', 'p', 'i', 'r', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
Trichinella spiralis kelimesinin tersten yazılışı silarips allenihcirT diziliminde gösterilir.