Trigla hirundo

Trigla hirundo

bk. kırlangıç balığı


Trigla hirundo için benzer kelimeler


Trigla hirundo, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'i', 'g', 'l', 'a', ' ', 'h', 'i', 'r', 'u', 'n', 'd', 'o', şeklindedir.
Trigla hirundo kelimesinin tersten yazılışı odnurih algirT diziliminde gösterilir.