tuğracı vezir

tuğracı vezir Osm. Tuğrakeş vezir

Padişahın tuğrasını çekmek yetkisi bulunan vezir.


tuğracı vezir için benzer kelimeler


tuğracı vezir, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'z', 'i', 'r', şeklindedir.
tuğracı vezir kelimesinin tersten yazılışı rizev ıcarğut diziliminde gösterilir.