vezir

vezir Ar. vez³r

a. (vezi:ri) 1. tar. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. 2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz: “Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız.” -S. F. Abasıyanık.

< Ar. vezîr) vezir


vezir

Vezir// lale vezir: padışah maiyeti // vezir vüzera: devlet erkânı


vezir

Osmanlılarda sivil ve askerî yetkileri olan ve paşa sanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli.


vezir için benzer kelimeler


vezir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'z', 'i', 'r', şeklindedir.
vezir kelimesinin tersten yazılışı rizev diziliminde gösterilir.