vezir vüzera

vezir vüzera

a. İleri gelenler.


vezir vüzera için benzer kelimeler


vezir vüzera, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'z', 'i', 'r', ' ', 'v', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'a', şeklindedir.
vezir vüzera kelimesinin tersten yazılışı arezüv rizev diziliminde gösterilir.