tümör nekroz faktörü

tümör nekroz faktörü İng. tumor necrosis factor

Sitokinlerin hücre zanndaki reseptörlerle bağlanmasını engelleyen aktive olmuş makrofajlardan salgılanan madde.


tümör nekroz faktörü İng. tumor necrosis factor

Makrofajlar ve kimi T lenfositleri tarafından sentezlenen, protein yapısında, bağışıklık sistemini düzenleyici işlevleri olan ve belli tümör hücreleri üzerine ölümcül etki gösteren, alfa ve beta alt tiplerinden oluşan bir grup sitokin, TNF, kaşektin.


tümör nekroz faktörü için benzer kelimeler


tümör nekroz faktörü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'ö', 'r', ' ', 'n', 'e', 'k', 'r', 'o', 'z', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
tümör nekroz faktörü kelimesinin tersten yazılışı ürötkaf zorken römüt diziliminde gösterilir.