tutaş

tutaş

Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez vb. şeylerden yapılan tutacak


tutaş

Henüz evlenmemiş kız.


tutaş

Aralıksız, bitişik.


Tutaş

Çorum ili, Alaca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


tutaş için benzer kelimeler


tutaş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 't', 'a', 'ş', şeklindedir.
tutaş kelimesinin tersten yazılışı şatut diziliminde gösterilir.